Skip to main content

Usługi

HRTJ oferuje:

– szkolenie

– doradztwo w zakresie aparatury

– doradztwo procesowe

– badania laboratoryjne

ul. Świerkowa 26A

62-050 Mosina

hrtjoffice@gmail.com

Informacja o fakcie otrzymania dofinansowania 

ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

HRTJ sp z o.o. jest realizatorem projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój działanie 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP

„Modułowy interfejs i aparatura badawcza do „screeningu” serii badanych związków w układach ciecz-gaz, konfigurowalne przez ich użytkowników”

Celem realizacji projektu jest wdrożenie nowego produktu, stanowiącego modułowy interfejs i aparatura badawcza do „screeningu” serii badanych związków w układach ciecz-gaz, konfigurowalne przez ich użytkowników.

Najważniejszym rezultatem projektu jako całości będzie rozpoczęcie oferowania nowego produktu przez Naszą Firmę, który przyczyni się do poszerzenia rynków zbytu i oferty firmy, zwiększenia jej przychodów, a także możliwości realizacji innych innowacyjnych projektów. Innowacja produktowa będąca przedmiotem projektu polega na wypracowaniu unikalnego urządzenia laboratoryjnego, co stanowi przewagę konkurencyjną w ofercie na sprzęt laboratoryjny dla działalności B+R

Wartość projektu 333 945.00 zł brutto

Wartość wkładu Funduszy Europejskich  230 775.00 zł