Skip to main content

Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe nr 2/2018 z dnia 13.09.2018 dotyczące wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za opracowanie nowego produktu  w ramach projektu  „Programowalny system do automatyzacji wysokociśnieniowych badań przepływowych, w kontrolowanych warunkach temperaturowych prowadzonych reakcji”, który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”

Zapytanie ofertowe nr 1/2018 z dnia 13.07.2018 dotyczące wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za opracowanie nowego produktu w ramach projektu  „Innowacyjna automatyzacja i oprogramowanie kontrolne dla prowadzenia procesów chemicznych wieloskładnikowych grup substratów w trzech niezależnych zbiornikach”, który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 3/2017 z dnia 29.11.2017

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 2/2017 z dnia 29.11.2017

Ogłoszenie o sprostowaniu z dnia 1.12.2017 do Zapytania ofertowego nr 3/2017 z dnia 29.11.2017 dotyczącego wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za opracowanie nowego produktu w ramach projektu „Modułowy interfejs do jednoczesnych badań reakcji chemicznych i dozowania cieczy w autoklawach laboratoryjnych, konfigurowalny przez ich użytkowników”, który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”

Zapytanie ofertowe nr 3/2017 z dnia 29.11.2017 po sprostowaniu z dnia 1.12.2017, dotyczące wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za opracowanie nowego produktu w ramach projektu „Modułowy interfejs do jednoczesnych badań reakcji chemicznych i dozowania cieczy w autoklawach laboratoryjnych, konfigurowalny przez ich użytkowników”, który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”

Zapytanie ofertowe nr 3/2017 z dnia 29.11.2017 dotyczące wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za opracowanie nowego produktu w ramach projektu „Modułowy interfejs do jednoczesnych badań reakcji chemicznych i dozowania cieczy w autoklawach laboratoryjnych, konfigurowalny przez ich użytkowników”, który ubiega się o dofinansowaniez Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”

Zapytanie ofertowe nr 2/2017 z dnia 29.11.2017 dotyczące wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za opracowanie nowego produktu w ramach projektu „Modułowy interfejs do symultanicznych badań procesów w reaktorach laboratoryjnych i rejestracji obrazu, konfigurowalny przez ich użytkowników”, który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”

Zapytanie ofertowe nr 2/2017 z dnia 29.11.2017

Informacja o wyniku postępowania ofertowego 1/2017

Odpowiedź na pytanie z dnia 02.10.2017 dotyczące zapytania ofertowego nr 1/2017 z dnia z dnia 28.09.2017 dotyczące wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za opracowanie nowego produktu w ramach projektu „Modułowy interfejs i aparatura badawcza do „screeningu” serii badanych
związków w układach ciecz-gaz, konfigurowalne przez ich użytkowników”, który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”

Ogłoszenie o sprostowaniu z dnia 29.09.2017 do zapytania ofertowego nr 1/2017 z dnia 28.09.2017dotyczącego wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za opracowanie nowego produktu w ramach projektu
„ Modułowy interfejs i aparatura badawcza do „screeningu” serii badanych związków w układach ciecz-gaz, konfigurowalne przez ich użytkowników”, który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 z dnia 28.09.2017 dotyczące wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za opracowanie nowego produktu w ramach projektu „Modułowy interfejs i aparatura badawcza do „screeningu” serii badanych związków w układach ciecz-gaz, konfigurowalne przez ich użytkowników”, który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”

ul. Świerkowa 26A

62-050 Mosina

hrtjoffice@gmail.com

Informacja o fakcie otrzymania dofinansowania 

ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

HRTJ sp z o.o. jest realizatorem projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój działanie 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP

„Modułowy interfejs i aparatura badawcza do „screeningu” serii badanych związków w układach ciecz-gaz, konfigurowalne przez ich użytkowników”

Celem realizacji projektu jest wdrożenie nowego produktu, stanowiącego modułowy interfejs i aparatura badawcza do „screeningu” serii badanych związków w układach ciecz-gaz, konfigurowalne przez ich użytkowników.

Najważniejszym rezultatem projektu jako całości będzie rozpoczęcie oferowania nowego produktu przez Naszą Firmę, który przyczyni się do poszerzenia rynków zbytu i oferty firmy, zwiększenia jej przychodów, a także możliwości realizacji innych innowacyjnych projektów. Innowacja produktowa będąca przedmiotem projektu polega na wypracowaniu unikalnego urządzenia laboratoryjnego, co stanowi przewagę konkurencyjną w ofercie na sprzęt laboratoryjny dla działalności B+R

Wartość projektu 333 945.00 zł brutto

Wartość wkładu Funduszy Europejskich  230 775.00 zł